ปิดฉากลงอย่างงดงาม ด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ สำหรับงานฝึกอบรม

"EM AFTER-SALES SERVICE TRAINING รุ่นที่ 2"

        บริษัท อีเอ็ม มอเตอร์ จำกัด นำโดย คุณธานัท ธรรมพรหมกุลจัดกิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 2 ที่ได้รับการฝึกอบรมและเทรนนิ่ง โดยมี ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ เป็นหนึ่งในวิทยากร ผู้ให้ความรู้และเทคนิค เกี่ยวกับ แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน จาก EM เพื่อสานต่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM จากทั่วประเทศ และพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านการดูแลและซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้า EM ให้เทียบเท่าระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

       งานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยใช้เวลาในการดำเนินการฝึกอบรมทั้งหมด 2 วัน เพื่อความเข้าใจในตัวแบตเตอรี่และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM อย่างมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งการฝึกอบรมจะถูกแยกออกเป็นการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้ทีมช่างสามารถเรียนรู้ ศึกษาในส่วนของอุปกรณ์ หรือแบตเตอรี่ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปเป็นความรู้ในการดูแลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EM ต่อไป

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

       โดยภาคปฏิบัติ ทีมช่างที่มาอบรมและเทรนนิ่งทุกท่าน จะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทุกรุ่น รวมไปถึงรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ NOVOTEL FUTURE PARK RANGSIT ซึ่งมีชื่อรุ่นว่า EM Qarez ทางทีมช่างจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด มีการสอนถอดชิ้นส่วนอะไหล่ และศึกษาวัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการประกอบ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั้งหมด เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลและบริการผู้ใช้ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ

        " บริษัท อีเอ็ม มอเตอร์ จำกัด พร้อมก้าวไปข้างหน้า สร้างทีมช่างฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทั้งด้านสินค้า และบริการหลังการขายต่อไปในอนาคต "

อีเอ็ม มอเตอร์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กิจกรรมอบรมและเทรนนิ่ง ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM สำหรับช่างจากผู้จำหน่ายมออเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM ทั่วประเทศ